Đang giao lưu trực tuyến: Những điểm mới về lương hưu, rút bảo hiểm xã hội một lần, hưu trí…

Bên cạnh lương, các yếu tố đang được chú ý ở Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi là quy định về rút bảo hiểm xã hội một lần; bổ sung tầng lương hưu trí xã hội để hình thành bảo hiểm xã hội đa tầng…

Luật cũng giao Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Quy định này kỳ vọng sẽ giúp tăng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội để dần hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Một điểm mới nữa là bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nhóm đối tượng này mới chỉ được hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Với Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, có khoảng 100.000 người được hưởng lợi trực tiếp từ quy định này.

Các quy định mới về giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu, tạo cơ hội cho những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn (có khi ở tuổi 45-47); quy định về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội… cũng rất mới.

Để giải đáp những thắc về chính sách bảo hiểm xã hội, báo Tuổi Trẻ phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến “Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi – Những điểm mới có lợi cho người tham gia”, từ 9-11h ngày 10-7.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có câu hỏi xung quanh lương hưu mới, tuổi nhận trợ cấp xã hội và mức trợ cấp mới, các chế độ phúc lợi xã hội… có thể gửi đến cho các khách mời:

– Ông Nguyễn Duy Cường, phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Bà Đinh Thị Thu Hiền, phó trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

– Bà Nguyễn Hương Giang, phòng kế hoạch tổng hợp, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thúy, phó trưởng phòng hưu trí, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Các khách mời tại chương trình giao lưu trực tuyến sáng 10-7 - Ảnh: QUỲNH TRANG

Các khách mời tại chương trình giao lưu trực tuyến sáng 10-7 – Ảnh: QUỲNH TRANG

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *