Mẹo Vặt Cực Chất Giải Quyết Vấn Đề Trong Phòng Tắm || Thủ Thuật Nhà Vệ Sinh Mà Ai Cũng Phải Biết


MỐC THỜI GIAN:

00:04 Thủ thuật phòng tắm hữu ích

01:33 Cách tái sử dụng hộp cũ

09:12 Ý tưởng dọn dẹp và sắp xếp

09:41 Cách sắp xếp dụng cụ làm tóc

—————————————————————————————-
Video này được thực hiện cho mục đích giải trí. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính đầy đủ, an toàn và độ tin cậy. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện dựa theo thông tin trên video này đều tự chịu rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào. Trách nhiệm của người xem là sử dụng có phán đoán, chăm sóc và phòng ngừa nếu có kế hoạch bắt chước, mô phỏng.

Video sau đây có thể có hành động được thực hiện bởi các diễn viên của chúng tôi trong môi trường được kiểm soát – vui lòng sử dụng biện pháp phán đoán, chăm sóc và phòng ngừa nếu bạn dự định sao chép.

Tất cả những tên sản phẩm và tên công ty xuất hiện trong video này là thương hiệu™ hoặc thương hiệu được đăng ký® của những tổ chức tương ứng. Việc sử dụng chúng không đồng nghĩa với việc chúng tôi có liên quan hay chứng thực cho các thương hiệu này.
—————————————————————————————-
Đăng ký 5MC Tuổi TEEN:
—————————————————————————————-
Music by Epidemic Sound:

Tài liệu chứng khoán (hình ảnh, cảnh quay và khác):

7 thoughts on “Mẹo Vặt Cực Chất Giải Quyết Vấn Đề Trong Phòng Tắm || Thủ Thuật Nhà Vệ Sinh Mà Ai Cũng Phải Biết

  1. This one is not famous… At all all of u reading my comment all se 5 min craft or not… Comment down

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *