PCHome Lừa Đảo? Sự Thật Về App Giật Đơn Kiếm Tiền Như Webshopping, PCHome


PCHome Online có lừa đảo không? Đâu là sự thật về các app giật đơn kiếm tiền như Webshopping, PCHome.

Trong video lần trước, Tú Michael đã nói chi tiết về app giật đơn ảo Webshopping. Bạn có thể xem video đó tại đây: https://youtu.be/BCfwXZCC0M8

Trong video này, Tú Michael sẽ nói sâu hơn về hình thức kiếm tiền online này.

Chú ý: App PChome đã chính thức sập!

Tham khảo các app kiếm tiền online mà các admin đang chơi tại đây:
https://m.me/125579184181096?ref=appkiemtien

Tham khảo làm việc freelance tại:
https://m.me/125579184181096?ref=fiverr

Khuyến nghị:
Đây không phải lời khuyên hay kêu gọi đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với túi tiền của mình. Không được đầu tư quá 10% số vốn nhàn rỗi. Tuyệt đối không được vay mượn.
———-
*Get paid up to $5 dollars for 10-15 minute surveys
*Get paid up to $30/ per hour on focus group and panels
*Get Paid up to $15-$30 for 30-45 minute surveys
*Get paid up to $50 for premium surveys
*Flexible working hours, work when you want to
*Work at home, make money no matter where you are in the world!
*No experience needed to join!
http://bit.ly/2oecIS6 — http://bit.ly/385IQZW – http://bit.ly/2XoMPMc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *