Hướng dẫn cách đăng nhập vào trang quản lý của TP-LINK wireless router


Thenao.com xin hướng dẫn cách Làm thế nào để đăng nhập vào trang quản lý của TP-LINK wireless router

[howto difficulty=”5″]

[stepintro]Thích Hợp với: Router Không Dây Chuẩn N 300Mbps, Router Không Dây Chuẩn N 150Mbps, Router Không Dây Chuẩn G 54Mbps, N750 Wireless Dual Band Routers, N600 Wireless Dual Band Routers, N900 Wireless Dual Band Routers

Lưu ý : ở đây lấy ví dụ minh họa với TL-WR542G, nhưng các model khác cũng hoàn toàn tương tự

[/stepintro]
[step id=”1″ title=”Truy cập tplink.net”]

Mở trình duyệt web, gõ vào thanh địa chỉ 192.168.1.1, đây là địa chỉ mặc định của TP-LINK Wireless Router và nhấn Enter

Lưu ý : Nếu địa chỉ 192.168.1.1 không thể truy cập được, hãy kiểm tra lại địa chỉ IP của máy tính hoặc cấu hình lại địa chỉ IP

[/step]

[step id=”2″ title=”Nhập Username & Password”]

Nhập Username, Password ở màn hình đăng nhập (mặc định của cả 2 là admin)

Hướng dẫn đăng nhập bộ định tuyến TP-LINK

[/step]

[tws]

[tipw type=”tip”]Nếu bạn nhận được thông báo là server error -401 thì nghĩa là bạn đã đăng nhập sai username hoặc mật khẩu, khi đó bạn phải reset lại thiết bị trở về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất[/tipw]
[tipw type=”warning”]Nếu không hiển thị trang để đăng nhập, vui lòng tham khảo bài viết này để kiểm tra vấn đề[/tipw]

[/tws]
[/howto]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *