Thế Nào hôm nay xin hướng dẫn các bạn cách tìm và thay đổi mật khẩu của mạng không dây trên các thiết bị TP-LINK

[howto title=”Phần 1: Các bộ định tuyển 11N và AP” difficulty=”5″]
[stepintro]Đối với các bộ định tuyến không dây chuẩn 11N và AP như TL-WR740N&TL-WA701ND, bạn vui lòng tham khảo cách làm như các bước sau:[/stepintro]

[step id=”1″ title=”Đăng nhập vào router và AP”]

Làm thế nào để đăng nhập vào trang quản lý của TP-LINK wireless router

[/step]

[step id=”2″ title=””]

Click Wireless ->Wireless Security để tới trang bảo mật, Bạn kiểm tra các lựa chọn của mình

Nếu là WEP, thì password thường sử dụng là key 1

Nếu WPA-PSK/WPA2-PSK, thì mật khẩu ở ô PSK Password

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu, thì bấm Save để lưu lại

[/step]

[step id=”3″ title=””]

Khởi động lại Router&AP (Chỉ khi bạn đã thay đổi mật khẩu thôi nhé)

Cấu hình wifi TP-LINK

[/step]

[/howto]

[howto title=”Phần 2: Wireless G Router” difficulty=”5″]

[intro]Đối vơi các bộ định tuyến không dây 11G như TL-WR340G, các bước thực hiện như sau :[/intro]

[step id=”1″ title=”Đăng nhập vào router và AP”]Làm thế nào để đăng nhập vào trang quản lý của TP-LINK wireless router[/step]

[step id=”2″ title=””]

Click Wireless ->Wireless Settings. Bạn có thể thấy Enable Wireless Security ở giữa trang. Nếu bạn không kiểm tra nữa, vui lòng click vào ô Enable Wireless Security

Dành cho WPA-PSK/WPA2-PSK:

Cấu hình wifi TP-LINK

Dành cho WEP

Cấu hình wifi TP-LINK

[/step]

[step id=”3″ title=””]

Khởi động lại router nếu như bạn đã thay đổi password

Cấu hình wifi TP-LINK

[/step]

[/howto]

[howto title=”Phần 3: Wireless G AP” difficulty=”5″]

[intro]Đối với các wireless G AP như TL-WA501G, thì làm theo các bước sau:[/intro]

[step id=”1″ title=”Đăng nhập vào router và AP”]Làm thế nào để đăng nhập vào trang quản lý của TP-LINK wireless router[/step]

[step id=”2″ title=””]

Click Wireless ->Security Settings tới trang bảo mật để kiểm tra

nếu nó là WEP, bạn thường sử dụng password là key 1

Nếu nó là WPA-PSK/WPA2-PSK, thì password ở ô PSK Password

Nếu bạn đã thay đổi password, thì click nút Save để lưu lại

Cấu hình wifi TP-LINK

[/step]

[step id=”3″ title=””]

Khởi động lại router nếu như bạn đã thay đổi password.

Cấu hình wifi TP-LINK

[/step]

[/howto]

[howto title=”Phần 4: Wireless ADSL Modem Router” difficulty=”5″]
[intro]Nếu bạn có các modem Trendchip như TD-W8901G/TD-W8951ND/TD-W8961ND thì vui lòng làm theo các bước sau[/intro]

[step id=”1″ title=”Đăng nhập vào router và AP”]Làm thế nào để đăng nhập vào trang quản lý của TP-LINK wireless router[/step]

[step id=”2″ title=””]

Click Interface Setup->Wireless, bạn có thể thấy Pre-Shared Key hoặc Key#1.1
Pre-Shared Key:

Cấu hình wifi TP-LINK
Key#1:
Cấu hình wifi TP-LINK
[/step]

[step id=”3″ title=””]Khởi động lại modem nếu như bạn đã thay đổi password cho nó, Click Advanced Setup->SysRestart để khởi động lại các thiết lập hiện hành[/step]

[/howto]

[howto title=”Phần 5: Đối với bộ định tuyến TD-W8960N (Brodcom)” difficulty=”5″]

[step id=”1″ title=”Đăng nhập vào router và AP”]Làm thế nào để đăng nhập vào trang quản lý của TP-LINK wireless router[/step]

[step id=”2″ title=””]

Click Wireless->Security, bạn sẽ thấy các khóa :

Cấu hình wifi TP-LINK

Có thể là WPA Pre-Shared Key thì

Cấu hình wifi TP-LINK
Hoặc Network Key 1 thì

Cấu hình wifi TP-LINK

[/step]

[step id=”3″ title=””]

Click Management ->Reboot để khởi động lại modem nếu như bạn đã thay đổi password của nó

Cấu hình wifi TP-LINK

[/step]

[/howto]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *